Καλέστε μας στο 2310281961 - 2310228280 - 2310281671

ISO 9001 2008 Certified

 

Βασικός στόχος της Aερογραμμής είναι η μεγιστοποίηση της ικανοποίησης του πελάτη, η ανάπτυξη κλίματος εμπιστοσύνης προς την εταιρεία καθώς και η αύξηση της αξίας της, που επιτυγχάνεται μέσω:

  • Της συνεχής προσπαθειας για παροχή καλύτερων υπηρεσιών
  • Της ειδίκευσης του προσωπικού βάση των απαιτήσων της αγοράς, παροχής πληροφόρισης και προαγωγή της επικοινωνίας
  • Της δημιουργίας εταιρικού περιβάλλοντος που βοηθάει την εξέλιξη και την διασφαλιση της ποιότητας

Η εφαρμογή του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας βάση του προτύπου ISO 9001:2008 έχει στόχο την ικανοποίηση των πελατών και συμβάλει στην διαδικασία συνεχούς βελτίωσης που έχει θέσει ως πρωταρχικό στόχο η εταιρία μας.

Aerogrammi Travel 

Γραφείο Γενικού Τουρισμού
Καλαποθάκη 3
Θεσσαλονίκη, 54624

Τηλεφ : +30 2310281961, +30 2310228280

mobile : +30 6937054833

Φαξ      : +30 2310281671

E-mail : aerogrammitravel@aerogrammitravel.gr

 

ΜΗΤΕ:09.33.Ε.60.00.00742.00

 

 

Κύλιση στην Αρχή